page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se
Arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring

I december år 2008 infördes en arbetskraftsreform som möjliggjorde för människor utanför EU/EFTA att komma till Sverige för att arbeta om de erbjudits anställning. Sedan dess har arbetskraftsinvandringen ökat något. De flesta arbetstillstånd som utfärdas är dock...