page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se

Källa: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetsformedlingen-sverige-behover-stor-invandring-for-att-undvika-arbetskraftsbrist

Det råder stor arbetskraftsbrist på kockar inom restaurangbranschen.

Sverige behöver ett årligt invandringstillskott med 64.000 människor i arbetsför ålder under lång tid. Det säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.
– Det föds helt enkelt för få för att vi ska klara oss utan invandring.

SVT Nyheter har i några reportage berättat om den tilltagande arbetskraftsbristen i högkonjunkturens spår. Det råder stor brist på kockar inom restaurangbranschen.Många verkstadsindustrier söker med ljus och lykta efter folk. Flera tusen buss- och tågförare kommer att behövas de närmaste åren. Listan skulle kunna göras lång.

– Arbetskraftsbristen kommer att hålla ner tillväxten i Sverige. Det börjar svagt redan nästa år och tilltar de kommande åren, säger Mikael Sjöberg.

– Det kommer att finnas ganska många arbetsgivare, både privata och offentliga, som skulle kunna anställa människor men som inte kommer att hitta rätt kompetens.

”För många hoppar av gymnasiet”

Arbetsförmedlingens chef ser flera nödvändiga åtgärder för att minska bristen på arbetskraft under de närmaste 10-15 åren.

– Man borde satsa på att få ungdomar att gå klart gymnasiet, vi har alldeles för många avhopp. Arbetsgivarna rekryterar nästan bara sådana som har gymnasieutbildning.

– Och yrkesprogrammen måste förbättras och få fler sökande, gymnasieskolan har inte levererat.

Mikael Sjöberg anser också att höjd pensionsålder kan ge ett tillskott till arbetskraften. Och Arbetsförmedlingen måste göra ett bättre jobb när det gäller kontakter med arbetsgivare och att matcha arbetssökande med lediga jobb.

Men även om dessa åtgärder genomförs kommer det inte att räcka till för att täcka arbetskraftsbehovet.

– Vi konstaterar att invandring måste vara en del av en framtida lösning på lång sikt.

”Invandring viktig pusselbit”

Arbetsförmedlingen gör denna bedömning trots att rekordmånga människor, 162.000, sökte asyl i Sverige under 2015. I år väntas ytterligare 29.000 ansöka om asyl. Många får uppehållstillstånd, i de flesta fall blir de tillfälliga med möjlighet till förlängning. Och vartefter tillstånden utfärdas kommer många nyanlända att anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Redan nu är gruppen utrikes födda överrepresenterad bland de arbetslösa. Men längre fram kommer ändå stor invandring att behövas, enligt Mikael Sjöberg. (Se fakta nedan)

Men det finns ju väldigt många, utomeuropeiskt födda i synnerhet, som inte har jobb och som har svårt att få jobb. Räcker det inte att man lägger manken till och ser till att få in dem i jobb?

– Vi har en stor kompetensreserv bland utrikes födda, och vi har som ambition att fler av dem ska komma i arbete.

Kommer inte det att räcka?

– Nej, vår bedömning är att det inte räcker.

– Kompetensförsörjning handlar om 10-20 års cykler. Då är invandring en viktig pusselbit för att göra det här landet rikt och framgångsrikt.

Konkurrens om kompetenta krafter

Mikael Sjöberg aktar sig noga för att ange vilken väg Sverige ska välja i framtiden när det gäller migrationspolitiken. Det är regeringens och riksdagens sak att bestämma om tonvikten ska ligga på arbetskraftsinvandring, där den som invandrar har anställning ordnad i förväg, eller ”humanitärt inriktad” invandring. Den senare har dominerat under de senaste decennierna.

Vad vill ni helst ha?

– Vi har inte tagit ställning till vilken typ av invandring Sverige ska ha. Och det är klart att det är väldigt stor skillnad utifrån arbetsmarknadens perspektiv om man har arbetskraftsinvandring eller en humanitär invandring men det är en politisk fråga vilken migrationspolitik Sverige ska bedriva.

Skulle du säga att med de regler vi har för humanitär invandring och arbetskraftsinvandring, att de reglerna leder till att invandringen blir för liten för att tillgodose arbetskraftsbehovet?

– Ja, det är ju så pass nytt med de här reglerna. Men det är en oro som vi känner när vi tittar på arbetsmarknaden i framtiden. Och det är därför som vi fortsätter att räkna på det här så att vi inte i nästa högkonjunktur hamnar i ett läge där vi kanske har ännu större bristtal.

Och Mikael Sjöberg är tveksam till om arbetskraftsinvandring kommer att räcka.

– Jag tycker att vi i Sverige ändå ska vara medvetna om att i framtiden är det många länder som kommer att ha arbetskraftsbrist. Det kommer att bli en konkurrens om de riktigt kompetenta krafterna som finns i världen.