page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se
Arbetstillstånd i Sverige

En enda kontaktpunkt

 

 • Ni får oss som den enda kontaktpunkten.
 • Vi hanterar all kommunikation med myndigheter och andra inblandade parter.
 • Vi sköter allt pappersarbete fram till ett beslut från Migrationsverket.

 

Med över 6 år i branschen och väletablerade rutiner har vi fått förmånen att serva ett stort antal nöjda kunder över hela Sverige.

Arbetstillstånd i Sverige

Swedworks bistår företag och arbetssökande i Sverige med ansökningsprocessen av arbetstillstånd för anställning av en person från ett land utanför EU. Företagaren och den arbetssökande slipper all tidsödande byråkrati och krångligt regelverk mot myndigheterna, och får en komplett och korrekt ansökan för att maximera möjligheten till ett positivt beslut från Migrationsverket.

Beroende på hur det anställande företagets ekonomi och bakgrunden till den tänkta anställningen/arbetssökanden ser ut, gör vi en första granskning och bedömning av ärendet. Om vi anser att ärendet har en god chans att bli beviljat av Migrationsverket enligt deras regelverk, åtar vi oss gärna uppdraget att sköta och ansvara för ärendet hela vägen från förberedelserna till ett färdigt beslut från Migrationsverket. Är vi och kunden överens i detta läget skickas en offert som kunden godkänner innan vi startar processen.

 

 

Det här ingår i tjänsten

Vi åtar oss att utföra följande:

 • Förhandsanalys och förslag om rätt lösning för Er.
 • Utannonsering av tjänsten på rätt sätt.
 • Upplysa Er om behövda handlingar
 • Granskning av erhållna dokument
 • Förbereda och ta fram anställningserbjudande enligt gällande kollektivavtal.
 • Inhämta fackligt yttrande hos den berörda fackförening.
 • Förbereda och lämna in en fullständig ansökan till Migrationsverket.
 • Hantera eventuella kontakter med Sveriges ambassad i berört land och upplysa den sökande om när och var lämna biometri.
 • Upplysa Er om de nödvändiga försäkringar och annan förberedelse inför den anställdes ankomst.
 • Ta emot eventuella förfrågningar från Migrationsverket och tillgodose eventuella kompletteringsbegäran.
 • Följa upp ärendet kontinuerligt hos Migrationsverket och informera Er om status fram tills ett beslut är fattat.
?

Till vem

Tjänsten vänder sig i första hand till Er som är arbetsgivare i Sverige och som redan har hittat person(er) från utanför EU som ni vill anställa i Sverige.

Varför denna tjänst?

 • Processen för ansökan om arbetstillstånd börjar hos arbetsgivaren och många upplever det krångligt och tidsödande att göra ansökan.
 • Felaktig eller ofullständig ansökan kan leda till oönskade missöden som dessa.

Varför oss?

 • Det är arbetsgivarens förutsättningar som i första hand bedöms av Migrationsverket. Vi gör samma analys av arbetsgivarens förutsättningar som Migrationsverket gör och ser till så att ansökan är korrekt och komplett.
 • Swedworks AB är ett certifierat företag av Migrationsverket för ansökningar om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige.
 • Vi är väl insatta i regelverket och följer ständigt förändringar i lag och i branschen. Vi har haft förtroendet att representera ett flertal stora som små nationella och internationella företag och organisationer med utmärkt resultat.
t

Varför arbetstillstånd?

 • Det råder stor brist på kompetens inom flertal yrken i Sverige. Läget är likadant i större delen av Europa och därför väljer många företag att anställa från länder utanför EU.
 • Dessa personer behöver i de flesta fall arbetstillstånd och det är arbetsgivarens skyldighet att kontrollera att personen har rätt att vara och arbeta i Sverige.

 

 

Hur går det till?

 1. Börja med att ringa till oss eller skicka ett mail och tala om lämplig tid så ringer vi upp Er.
 2. Vi går igenom en checklista med er på telefon på några få minuter och kan i de flesta fall säga ganska omgående vad som gäller i ert fall.
 3. Ni får en skriftlig offert av oss inom 24 timmar. Offereringen är kostnadsfri och är inte bindande.
 4. Om ni väljer att tacka ja till offerten, blir vi ert ombud genom fullmakt och representerar både arbetsgivaren och arbetstagaren.
 5. Vi sköter allt pappersarbete och alla kontakter med myndigheter och andra organ tills ett beslut om arbetstillstånd har fattats av Migrationsverket.  
 

Pris

Vårt löfte:

Ni kommer inte behöva fylla i en enda blankett.
Några enkla frågor på email och telefon så sköter vi resten.
Våra priserKontakta oss