page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se

Arbetstillstånd i Sverige

Prislista för hantering av ansökningsprocessen 

Kostnadsfri förhandsbedömning 

Vi erbjuder en elementär kostnadsfri förhandsgranskning till alla våra kunder för att se ärendets möjlighet att gå vidare i processen. Det innefattar en snabbanalys av arbetsgivarföretagets ekonomiska bäring enligt Migrationsverkets kravställning. Om ärendet visar sig behöva granskas vidare kommer Ni tillfrågas om Ni vill gå vidare med en fördjupad granskning.  

 

Fördjupad förhandsgranskning

Avgift: 2 200 kr ex moms (2 750 inkl moms)

Om den snabba förhandsgranskningen visar att djupare analyser behövs för att vi ska kunna ta oss an ärendet så tillämpar vi i vissa fall en avgift för fördjupad förhandsgranskning. Ni kommer alltid att tillfrågas om Ni vill gå vidare med fördjupad analys. Syftet är att avgöra om ärendet har möjlighet att gå vidare i processen. Granskningen innefattar genomgång av arbetsgivarens ekonomiska bäring enligt Migrationsverkets normer (fördjupad), arbetsgivarens och arbetstagarens historik (gamla ärenden, avslag, asyl, spårbyte mm) och diverse andra aspekter som kan ha påverkan på ärendets utgång. Ni kommer att erhålla en rapport om varför ärendet inte går vidare och vilka eventuella åtgärder Ni kan vidta för att öka chanserna för ett beviljande. Avgiften debiteras endast om vi anser att ärendet inte uppfyller kraven enligt Migrationsverkets kravställning eller i de fall där ärendet uppfyller kraven men Ni (kunden) väljer att avstå att gå vidare med oss. Skulle den fördjupade granskningen resultera i positiv utgång och Ni väljer att gå vidare med oss så utgår ingen avgift.   

 

Ny ansökan:

Huvudsökande: 
34 900 kr ex moms 
(43 625 kr inkl moms )

Medsökande familjemedlemmar:  
5 900 kr ex moms
(7 375 kr inkl. moms )

Migrationsverkets avgifter tillkommer (ej momsbelagda).
Eventuell avgift för fördjupad förhandsgranskning tillkommer (se nedan). 

 

Priserna ovan gäller endast förstagångsansökan utan historik. För övriga ärendetyper se prislistan nedan.

 

Övriga tjänster inom arbetstillstånd i Sverige

39 900 kr ex moms 
(49 875 inkl moms)

Gäller följande ärendetyper: 

  • Förlängning av arbetstillstånd i Sverige
  • Statusbyte (från student till AT) 
  • Byte av arbetsgivare eller yrke 
  • Arbetstillstånd till asylsökande 
  • Koncernförflyttning av personal
  • Arbetstillstånd till en specialist (ICT) 
  • Överklaga ett avslag eller ny ansökan efter avslag om arbetstillstånd

 

Timarvode

Allmän rådgivning 
2 200 kr/tim ex moms
(2750 kr inkl moms) 

 Se detaljer kring rörligt timarvode

 

Prisexempel:

Här framgår några prisuträkningar beroende på antalet medsökande familjemedlemmar! Ni får en tydlig offert av oss där tjänstens omfattning och priskalkyler framgår. Offerten är inte bindande. Swedworks AB är godkänt för F-skatt. (Priserna kan ändras utan förbehåll). 

 

Exempel 1: Ny ansökan – Sökande utan familjemedlemmar

Huvudsökande 34 900 kr
Moms 25%  8 725 kr
Migrationsverkets avgift 2 000 kr
Summa att betala inkl. moms och avgifter 43 625 kr

 

 Exempel 2: Ny ansökan – Familj med två vuxna och två barn (under 21 år) 

Huvudsökande 34 900 kr
Medsökande make/maka 5 900 kr
Två barn (2 x 5 900) 11 800 kr
Delsumma  52 600 kr
Moms på delsumman 25% 13 150 kr
Migrationsverkets avgifter 5 000 kr
Summa att betala 70 750 kr

 

Migrationsverkets avgifter

Migrationsverkets avgifter för arbetstillstånd (ej momspliktiga): Det här är avgifter som vi betalar till Migrationsverket vid ansökningstillfället (se hela listan på myndighetens webbsida). 

Sökande 2000 kr
Medsökande make/maka 1500 kr
Medsökande barn (under 21 år) 750 kr/barn

 

  

Priserna justeras årligen i januari och vid behov, utan förbehåll.