page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se

Arbetstillstånd

Hantering av hela processen

Ny ansökan: 29 900

Moms och Migrationsverkets avgifter (ej momsbelagda) tillkommer.

För medsökande familjemedlemmar tillkommer 3 900 kr + moms + Migrationsverkets avgifter per person.

Priserna gäller endast förstagångsansökan, för övriga se prislistan nedan.

 

Övriga tjänster inom arbetstillstånd i Sverige

 

Förlängning av arbetstillstånd i Sverige 34 900 kr
Överklaga ett avslag eller ny ansökan efter avslag om arbetstillstånd Enligt offert
Byte av arbetsgivare eller yrke 34 900 kr
Arbetstillstånd till asylsökande 34 900 kr
Koncernförflyttning av personal 34 900 kr
Arbetstillstånd till en specialist (ICT) 34 900 kr
Statusbyte (från student till AT) 34 900 kr

För allmän rådgivning i frågor gällande arbetstillstånd gäller rörligt timarvode

1 800 kr

 

Prisexempel:

 

Här framgår några prisuträkningar beroende på antalet medsökande familjemedlemmar! Ni får en tydlig offert av oss där tjänstens omfattning och priskalkyler framgår. Offerten är inte bindande. Swedworks AB är godkänt för F-skatt. (Priserna kan ändras utan förbehåll). 

 

Exempel 1: Sökande utan familjemedlemmar

 

Sökande 29 900 kr
Moms 25%  7 475 kr
Migrationsverkets avgift 2 000 kr
Summa att betala 39 375 kr

 

 

 Exempel 2: Familj med två vuxna och två barn (under 21 år)

 

Sökande 29 900 kr
Medsökande make/maka 3 900 kr
Två barn (2 x 3 900) 7 800 kr
Delsumma  41 600 kr
Moms på delsumman 25% 10 400 kr
Migrationsverkets avgifter 4 000 kr
Summa att betala 56 000 kr

 

 

  

Migrationsverkets avgifter

 

Migrationsverkets avgifter för arbetstillstånd (ej momspliktiga): Det här är avgifter som vi betalar till Migrationsverket vid ansökningstillfället (se hela listan på myndighetens webbsida).

 

Sökande 2000 kr
Medsökande make/maka 1000 kr
Medsökande barn (under 21 år) 500 kr/barn

 

 

 

Priserna justeras årligen i januari utan förbehåll.