page contents

Övriga tjänster inom arbetstillstånd i Sverige

För följande övriga tjänster vänligen be om offert:

  • Förlängning av arbetstillstånd i Sverige
  • Överklaga ett avslag eller ny ansökan efter avslag om arbetstillstånd
  • Byte av arbetsgivare eller yrke
  • Arbetstillstånd till asylsökande
  • Koncernförflyttning av personal
  • Inbjudan till arbetsintervju (fast track)
  • Arbetstillstånd till en specialist (ICT)

 

För allmän rådgivning i frågor gällande arbetstillstånd gäller rörligt timarvode

 

 

Prisexempel:

Här framgår några prisuträkningar beroende på antalet medsökande familjemedlemmar! Ni får en tydlig offert av oss där tjänstens omfattning och priskalkyler framgår. Offerten är inte bindande. Swedworks AB är godkänt för F-skatt. (Priserna kan ändras utan förbehåll). 

Exempel 1: Sökande utan familjemedlemmar

Sökande 21 800 kr
Moms 25%  5 450 kr
Migrationsverkets avgift 2 000 kr
Summa att betala 29 250 kr

 

Exempel 2: Familj med två vuxna och två barn (under 21 år)

Sökande 21 800 kr
Medsökande make/maka 2 900 kr
Två barn (2 x 2 900) 5 800 kr
Delsumma  30 500 kr
Moms på delsumman 25% 7 625 kr
Migrationsverkets avgifter 4 000 kr
Summa att betala 42 125 kr

 

 

Migrationsverkets avgifter

Migrationsverkets avgifter för arbetstillstånd (ej momspliktiga): Det här är avgifter som vi betalar till Migrationsverket vid ansökningstillfället (se hela listan på myndighetens webbsida).

Sökande 2000 kr
Medsökande make/maka 1000 kr
Medsökande barn (under 21 år) 500 kr/barn

 

Priserna justeras årligen i januari utan förbehåll.