page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se

Övriga tjänster inom arbetstillstånd i Sverige

 

Förlängning av arbetstillstånd i Sverige 32 000 kr
Överklaga ett avslag eller ny ansökan efter avslag om arbetstillstånd Enligt offert
Byte av arbetsgivare eller yrke 32 000 kr
Arbetstillstånd till asylsökande 32 000 kr
Koncernförflyttning av personal 32 000 kr
Tillägg för Inbjudan till arbetsintervju (fast track) 8 000 kr
Arbetstillstånd till en specialist (ICT) 28 000 kr
Statusbyte (från student till AT) 28 000 kr

För allmän rådgivning i frågor gällande arbetstillstånd gäller rörligt timarvode

 

Prisexempel:

Här framgår några prisuträkningar beroende på antalet medsökande familjemedlemmar! Ni får en tydlig offert av oss där tjänstens omfattning och priskalkyler framgår. Offerten är inte bindande. Swedworks AB är godkänt för F-skatt. (Priserna kan ändras utan förbehåll). 

Exempel 1: Sökande utan familjemedlemmar

Sökande 25 600 kr
Moms 25%  6 400 kr
Migrationsverkets avgift 2 000 kr
Summa att betala 34 000 kr

 

Exempel 2: Familj med två vuxna och två barn (under 21 år)

Sökande 25 600 kr
Medsökande make/maka 2 900 kr
Två barn (2 x 2 900) 5 800 kr
Delsumma  34 300 kr
Moms på delsumman 25% 8 575 kr
Migrationsverkets avgifter 4 000 kr
Summa att betala 46 875 kr

 

 

Migrationsverkets avgifter

Migrationsverkets avgifter för arbetstillstånd (ej momspliktiga): Det här är avgifter som vi betalar till Migrationsverket vid ansökningstillfället (se hela listan på myndighetens webbsida).

Sökande 2000 kr
Medsökande make/maka 1000 kr
Medsökande barn (under 21 år) 500 kr/barn

 

Priserna justeras årligen i januari utan förbehåll.