page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se

Arbetstillstånd i Sverige

Prislista för hantering av ansökningsprocessen 

Kostnadsfri förhandsbedömning 

Vi erbjuder våra kunder en kostnadsfri förhandsbedömning för att titta  vilken tjänst vi kan erbjuda kunden och för att se om det finns goda chanser att en ansökan om arbetstillstånd beviljas. Förhandsbedömningen innebär en snabb analys av det anställande företagets ekonomi enligt de krav Migrationsverket ställer. Om ärendet visar sig behöva ytterligare granskning så kommer kunden tillfrågas om den vill gå vidare med en fördjupad förhandsbedömning.

 

 

Fördjupad förhandsgranskning

Avgift 2 200 kr/timma exkl. moms (2 750 inkl. moms)
En fördjupad förhandsbedömning hanteras  timarvode och är aktuell om det krävs mer omfattande granskning av företaget ekonomi eller den sökandes bakgrund. De timmar som läggs  en fördjupad förhandsbedömning debiteras endast om kunden, eller tjänsteleverantören, efter förhandsbedömningen väljer att avbryta ansökan om arbetstillstånd. Om ansökan om arbetstillstånd fortskrider så debiteras kunden paketpriset för dess ärendetyp, trots att en fördjupad förhandsbedömning har genomförts. Normalt så godkänner tjänsteleverantören en fortsatt ansökan om arbetstillstånd om vi ser att det finns goda chanser till bifall från Migrationsverket.
Migrationsverkets avgifter 
Huvudsökande 2 000 kr
Medsökande make/maka 1 500 kr
Barn 750 kr

 

Ny ansökan:

Huvudsökande: 
34 900 kr ex moms 
(43 625 kr inkl moms )

Medsökande familjemedlemmar:  
5 900 kr ex moms
(7 375 kr inkl. moms )

Migrationsverkets avgifter tillkommer (ej momsbelagda).
Eventuell avgift för fördjupad förhandsgranskning tillkommer (se nedan). 

 

Priserna ovan gäller endast förstagångsansökan utan historik. För övriga ärendetyper se prislistan nedan.

 

Övriga tjänster inom arbetstillstånd i Sverige

39 900 kr ex moms 
(49 875 inkl moms)

Gäller följande ärendetyper:

  • Förlängning av arbetstillstånd i Sverige
  • Statusbyte (från student till AT)
  • Byte av arbetsgivare eller yrke
  • Arbetstillstånd till asylsökande
  • Koncernförflyttning av personal (+ICT)
  • Arbetstillstånd till en specialist (ICT)

 

Överklagan till domstol – offereras efter förhandsbedömning av ärendet.  

 

Timarvode

Allmän rådgivning
2 200 kr/tim ex moms
(2750 kr inkl moms) 

Se detaljer kring rörligt timarvode

 

Prisexempel:

Här framgår några prisuträkningar beroende på antalet medsökande familjemedlemmar! Ni får en tydlig offert av oss där tjänstens omfattning och priskalkyler framgår. Offerten är inte bindande. Swedworks AB är godkänt för F-skatt. (Priserna kan ändras utan förbehåll). 

 

Exempel 1: Ny ansökan – Sökande utan familjemedlemmar

Huvudsökande 34 900 kr
Moms 25%  8 725 kr
Migrationsverkets avgift 2 000 kr
Summa att betala inkl. moms och avgifter 43 625 kr

 

 Exempel 2: Ny ansökan – Familj med två vuxna och två barn (under 21 år) 

Huvudsökande 34 900 kr
Medsökande make/maka 5 900 kr
Två barn (2 x 5 900) 11 800 kr
Delsumma  52 600 kr
Moms på delsumman 25% 13 150 kr
Migrationsverkets avgifter 5 000 kr
Summa att betala 70 750 kr

 

Migrationsverkets avgifter

Migrationsverkets avgifter för arbetstillstånd (ej momspliktiga): Det här är avgifter som vi betalar till Migrationsverket vid ansökningstillfället (se hela listan på myndighetens webbsida). 

Sökande 2000 kr
Medsökande make/maka 1500 kr
Medsökande barn (under 21 år) 750 kr/barn

 

 

Priserna justeras årligen i januari och vid behov, utan förbehåll.