page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se

CERTIFIERAT FÖRETAG

Swedworks AB är ett certifierat företag av Migrationsverket för ansökningar om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige.
Swedworks har även behörighet att ”UNDERCERTIFIERA” andra företag/arbetsgivare.
Det innebär betydligt KORTARE HANDLÄGGNINGSTIDER hos myndigheten.
Swedworks förbehåller sig rätten att bedöma och besluta om vilka företag och ansökningar som kan processas via detta ”snabbspår”.

CERTIFIERAT FÖRETAG Swedworks AB Migrationsverket