page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se

Att utvisa arbetskraftsinvandrare, likt arkitekten Zaid Abdulkareem i Karlskrona, som har anställning och som gör rätt för sig på grund av bagatellartade misstag är uppåt väggarna fel.

I tisdagens BLT berättade journalisten Yamille Lindgren om Zaid Abdulkareem och hans familj som nu hotas av utvisning efter att Migrationsverket avslagit hans ansökan om arbetstillstånd (BLT den 19 december). Ett beslut som är fattat trots att Abdulkareem sedan en tid tillbaka arbetar som fast anställd arkitekt vid Karlskrona kommuns bygglovsavdelning.

Vad är då orsaken till Migrationsverkets beslut? Jo, Abdulkareem ansökan om arbetstillstånd skulle ha inkommit tidigare till Migrationsverket än den nu gjorde. ”Migrationsverket avslår din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd eftersom den har kommit in för sent”, skriver myndigheten i motiveringen till sitt beslut.

Alltså, hade Abdulkareem bara skickat in ansökan om arbetstillstånd tidigare hade han troligen beviljats det arbetstillstånd han nu nekas, enligt den bedömning hans advokat Carolina Sandekjer gör.

Om beslutet från Migrationsverket står sig i Migrationsdomstolen innebär det att Abdulkareem och hans familj måste återvända till Irak. Väl där kan han dock på nytt ansöka om ett arbetstillstånd, vilket han troligen kommer att få eftersom han är en uppskattad medarbetare på bygglovsavdelningen samtidigt som det råder stor brist på arkitekter. ”Han klarar alla aspekter galant och är en mycket uppskattad medarbetare”, säger Abdulkareems chef Anders Söderberg till BLT.

Alltså. En person som har ett bra jobb inom en yrkeskategori där det råder stor brist och som varje månad betalar in skatt till vår gemensamma välfärd ska, om Migrationsverkets beslut står sig, tvingas resa med hela sina familj till ett krigshärjat land för att väl där ansöka om att få arbeta hos en arbetsgivare där han redan är anställd.

Man tar sig för pannan att svenska myndigheter kan fatta ett sådant beslut. Det vittnar om ett meningslöst paragrafrytteri med enorma konsekvenser för enskilda och till förlust för hela samhället. Och om beslutet står sig i Migrationsdomstolen vittnar det om att våra politiker har en hemläxa att göra.

Det råder stor arbetsbrist inom flera yrkeskategorier i Sverige och behovet av invandrad arbetskraft spås öka. 2020 väntas det exempelvis saknas 60 000 it-specialister på svensk arbetsmarknad, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Sveriges företag och vår välfärd är därför beroende av att Sverige har en välkomnande och positiv attityd till arbetskraftsinvandrare.

Under tisdagen presenterade hovrättsrådet Bertil Ahnborg en rad förändringar som förhoppningsvis innebär ett slut på att arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av bagatellartade misstag som arbetsgivaren har gjort sig skyldig till. Exempelvis att någon utvisas på grund av att arbetsgivaren gett arbetskraftsinvandraren några få kronor för lite i lön eller missat att betala in någon försäkring.

Dessa regelförändringar är mycket bra men Abdulkareems fall påpekar på att det kan behövas fler förändringar för att göra Sverige till ett bättre land för arbetskraftsinvandrare. Att kasta ut människor som gör rätt för sig och som bidrar till vår välfärd och till vårt välstånd, det är en invandringspolitik vi inte har råd med.

(Källa: Artikel i Blekinge Läns Tidning 2017-12-20)