page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se

Har ni redan hittat kandidater för anställning och vill försäkra er om deras kompetensnivå?

Vi kan hjälpa er genom olika verktyg och våra samarbetspartners.

Z

Bedömning av utbildningen och utbildningssätet via svenska myndigheter

Z

Äkthetstkontroll av dokument och identitet via vår utländska samarbetspartners (jurister) på plats.

Z

Internetbaserade utvärderingstester (Kunskapstester och personlighetsformulär)

Z

Språktester i svenska (Swedworks är certifierat testcenter för svenska språktester Swedex)

Testa vår kunskap!

Mejla eller ring oss för mer info.