page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se

Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på
arbetskraft;

 

MIGRFS 06/2017
Utkom från trycket den 28 juni 2017
beslutade den 19 juni 2017.

 

Migrationsverket föreskriver, efter att ha hört Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten och Utrikesdepartementet, med stöd av 8 kap. 13 § 2 utlänningsförordningen (2006:97) följande. Genom dessa föreskrifter fastställs förteckningen enligt 5 kap. 12 §
utlänningsförordningen över slag av arbeten inom vilka det finns en stor efterfrågan på arbetskraft. Förteckningen redovisas i bilagan till föreskrifterna och har upprättats i samråd med Arbetsförmedlingen som gett sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare tillfälle att yttra sig.

 

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från trycket. Samtidigt upphör föreskrifterna (MIGRFS 01/2017) om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft att gälla.

 


 

Bilaga till MIGRFS 06/2017

Förteckning enligt 5 kap. 12 § utlänningsförordningen (2006:97) över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på
arbetskraft. Fastställd den 19 juni 2017.

 

Anläggningsarbetare
Anläggningsmaskinförare
Apotekare
Arbetsterapeuter
Arkitekter och lantmätare
Bagare och konditorer
Barnmorskor
Bartendrar
Behandlingsassistenter och socialpedagoger
Betongarbetare
Biomedicinska analytiker
Biståndsbedömare
Buss- och spårvagnsförare
Byggnads- och ventilationsplåtslagare
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik
Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik
Controller
Distributionselektriker
Drifttekniker vid värme- och vattenverk
Drifttekniker, IT
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker
Fastighetsförvaltare
Fin-, inrednings- och möbelsnickare
Finmekaniker
Fritidspedagoger
Fysioterapeuter (sjukgymnaster)
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner
Företagssäljare
Förskollärare
Golvläggare
Grundskollärare
Grundutbildade sjuksköterskor
Gymnasielärare
Hovmästare och servitörer
Industrielektriker
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning

Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och
produktionsplanering
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik
Installations- och serviceelektriker
Kockar och kallskänkor
Kriminalvårdare
Kuratorer
Kyl- och värmepumpstekniker
Laboratorieingenjörer
Lackerare och industrimålare
Lastbilsförare
Lokförare
Läkare
Lärare i yrkesämnen
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri
Maskinsnickare och maskinoperatörer inom träindustri
Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete
Medicinska sekreterare och vårdadministratörer
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
Mjukvaru- och systemutvecklare
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
Murare
Målare
Nätverks- och systemtekniker
Personliga assistenter
Process- och maskinoperatörer, stål- och metallverk
Processövervakare inom kemisk industri
Processövervakare inom metallproduktion
Psykologer
Receptarier
Redovisningsekonomer
Revisorer
Röntgensjuksköterskor
Saneringsarbetare
Skadereglerare och värderare
Skogsarbetare
Skötare
Slaktare och styckare
Smeder
Socialförsäkringshandläggare
Socialsekreterare
Specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård
Specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård
Speciallärare och specialpedagoger
Speditörer och transportmäklare
Studie- och yrkesvägledare
Ställningsbyggare
Supporttekniker, IT
Svetsare och gasskärare
Systemadministratörer
Systemanalytiker och IT-arkitekter
Systemförvaltare
Systemtestare och testledare
Säkerhetsinspektörer
Takmontörer
Tandhygienister
Tandläkare
Tandsköterskor
Tandtekniker och ortopedingenjörer
Taxiförare
Telefonförsäljare
Tolkar
Transportledare och transportsamordnare
Träarbetare och snickare
Trädgårdsanläggare
Tunnplåtslagare
Tågvärdar och ombordansvariga
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer
Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende
Undersköterskor, vårdavdelning och mottagning
Universitets- och högskollärare
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur
Utredare och handläggare
Veterinärer
VVS-montörer
Vårdare och boendestödjare
Väktare och ordningsvakter
Växtodlare och djuruppfödare med blandad drift