page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se

For A better Future

Stolt Blekingeföretag och Medlem i Blue Science Park

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

 

Om Swedworks AB

 

Vår expertis är  processen för arbetstillstånd vid arbetskraftsinvandring.

 

 

Swedworks AB är ett svenskt företag vars verksamhet grundades 2011 (under namnet Swedworks International som senare i 2017 ombildades till aktiebolag), och är specialiserat på tjänster inom migrationsrättsliga frågor. Bland våra medarbetare finns jurister som har arbetat på Migrationsverket som både handläggare och beslutsfattare samt arbetat på Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Vi vet med andra ord hur det fungerar på ”den andra sidan”. 

 

 

 

Swedworks bistår företag och arbetssökande runtom i Sverige med ansökningsprocessen av arbetstillstånd för anställning av en person från ett land utanför EU. Företagaren och den arbetssökande slipper all tidsödande byråkrati och krångligt regelverk mot myndigheterna, och får en komplett och korrekt ansökan för att maximera möjligheten till ett positivt beslut från Migrationsverket.

 

Swedworks förbehåller sig rätten att bedöma och besluta om vilka företag och ansökningar som kan processas via detta ”snabbspår”.

 

 

Vi är också certifierat testcenter för svenska språktestet Swedex och samarbetar med Folkuniversitetet ISU inom specialanpassade språkstudier. Bolagets säte finns i sydsödra Sverige i vackra Karlskrona men vi servar kunder både nationellt och internationellt.

 

Vi förbinder oss till tystnadsplikt och skriver på sekretessavtal om kunden så önskar. 

 


 

Bakgrund

Det saknas yrkeskunnig kompetens och specialister inom ett stort antal områden i både Sverige och inom EU. Företagen i Sverige behöver rekrytera från länder utanför EU för att klara sina uppdrag. Vi är ett av de få företag i Sverige med spetskunskap inom bland annat ansökningar för arbetstillstånd och uppehållstillstånd och vår ambition är att underlätta för företagen när de tar hem arbetskraft från utlandet.

 

Vår främsta målgrupp är företag i Sverige som är på väg att anställa någon från länder utanför EU och behöver hjälp med tjänster inom arbetskraftsinvandring (utlandsrekrytering, arbetstillstånd m fl). Vi servar också internationella företag som vill skicka personal till Sverige för arbete.   Lista över bristyrken med stor efterfrågan i Sverige, publicerad av Migrationsverket. 

Vision och Etik

Genom att tillhandahålla professionella tjänster strävar vi efter att bli en renommerad leverantör av tjänster inom arbetskraftsinvandring i Sverige. Vi är fullt medvetna om att vi endast kan nå vårt mål genom nöjda kunder. Vårt löfte till våra kunder är att vara en lojal och pålitlig part och tillhandahålla kvalitativ service.

Swedworks AB har tillgång till snabb-spår hos Migrationsverket

Swedworks AB har genom partnerskap tillgång till snabbspår hos Migrationsverket för ansökningar om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige.
Swedworks har även behörighet att ”UNDERCERTIFIERA” andra företag/arbetsgivare. Det innebär betydligt KORTARE HANDLÄGGNINGSTIDER hos myndigheten. Swedworks förbehåller sig rätten att bedöma och besluta om vilka företag och ansökningar som kan processas via detta ”snabbspår”.

Certifierat testcenter för Swedex

Swedworks är stolt över att vara certifierat testcenter och ambassadör för det svenska språkexamina Swedex. Swedworks är auktoriserat av både Folkuniversitetet och Iranska myndigheter att ordna språktester i både Iran och i Sverige.

Samarbetspartner med Folkuniversitetet ISU

Swedworks är stolt över att vara samarbetspartner till den ISU (International Swedish University Program  -ISU), en enhet hos Folkuniversitetet.

Anlitad av ALMI Företagspartner

Swedworks anlitas av ALMI för att hålla både inspirationsföreläsningar och ämnesföreläsningar om starta-eget för nyanlända.

Grundaren

Majid Ahmadian är en stolt ambassadör för Sverige och det svenska språket runt om i världen. Majid föddes i Iran och har bott i Sverige sedan mitten av 80-talet. Efter över 17 år inom IT-området ändrade han sin karriärs riktning och har fokus på invandring och språkrelaterade tjänster sedan 2009. Han brinner för att bevara svensk-iranska förbindelser. Läs mer om honom här.

Majid Ahmadian

Majid Ahmadian

Grundare och migrationskonsult