page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se

Senaste Nyheter


 

Anställning av tredjelandsmedborgare

Anställning av tredjelandsmedborgare

Arbetsgivare har skyldighet att underrätta Skatteverket när en medborgare från ett land som inte är medlem i EU, EES-stat eller Schweiz (tredjelandsmedborgare) anställs eller sänds hit för att arbeta. Den som är arbetsgivare enligt utlänningslagens definition ska underrätta Skatteverket när en tredjelandsmedborgare anställs. Både svenska och utländska arbetsgivare omfattas av underrättelseskyldigheten.

läs mer
Sida 4 av 6« Första...23456