page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se

Särskilt paket för utländsk sjukvårdspersonal

Exklusiv service enbart via Swedworks International


9-månader Intensive svenska språkkurser i Sverige

Den svenska språket och kulturen program är en heltid program (ca 30 lektionstimmar per vecka) med instruktion i huvudsak i svenska. Vissa föreläsningar sker på engelska. Den svenska språket och kulturen Programmet leder upp till den avancerade flyt nivån (C1), vilket krävs, till exempel genom Social (Socialstyrelsen Social). Det behövs också för arbetslivet i allmänhet eller upptagande till svenska universitet.

Kursens krav:

  • Dokumenterad förkunskaper i svenska på grundnivå krävs (A2).
  • Dokumenterad tidigare kunskap i engelska på avancerad nivå (åtminstone IELTS 5.5) krävs.
  • Studenter från länder utanför EU / EES behöver studerande uppehållstillstånd för att delta i denna kurs i Sverige.
Varför applicering genom Swedworks?
Om du ansöka direkt till språkskolan invandringen kontoret kräver full betalning innan de ansöker om student uppehållstillstånd. När du ansöker genom Swedworks du bara betalar en liten handpenning för att starta processen. Vi får upptagande och ansöker om uppehållstillstånd. Du betalar den andra (större) del av avgifterna endast när eleven uppehållstillstånd beviljats av svenska migrationsverket.
Vad händer om den studerande uppehållstillstånd avslås?
Swedworks garantier för att få tillträde till kursen och att lägga fram en fullständig och korrekt ansökan om student uppehållstillstånd. Men det slutliga beslutet fattas av den svenska migrationsverket. Om avslaget beror på avsaknaden av dokument från din sida så hjälper vi dig att göra ett överklagande. Handpenningen är dock inte återbetalas.
Om kursen

Den svenska språket och kulturen program är en heltid program (ca 30 lektionstimmar per vecka) med instruktion främst svenska och några föreläsningar på engelska. Programmet genomförs i Sverige och leder upp till avancerad flyt nivå som krävs för arbetslivet eller upptagande till svenska universitet.
Academic ettårigt program består av följande kurser:

  • svenska språket
  • Svensk kultur och historia (på engelska)
  • Interkulturell kommunikation (på engelska)

Programmet är uppdelat i åtta kurser. Programmet startar på nybörjarnivå och slutar på avancerad flyt nivå (C1), som behövs för tillträde till svenska universitet.

Intyg om Acceptance
Sökande som antagits till någon ISU programmet kommer att få den officiella Certificate of Acceptance som måste bifogas ansökan om visering.
Plats
Kursen genomförs i Folkuniversitetes anläggningar i staden Lund i sydvästra Sverige.
Avbokning / Återbetalning
Inträdesavgiften återbetalas. Vid avbokning av sökanden efter studieavgiften betalas reglerna för ISU styr. Se denna länk för reglerna:http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Internationella-skolor/ISU/Practical-information/Cancellation–Refunds/

Om lärarna
Våra lärare är högt kvalificerade infödda talare, välutbildade och erfarna med att arbeta med utländska studenter. De är ofta konsulteras av svenska myndigheter och institutioner för att utveckla kursplaner, tester och nya sätt att undervisa. Några av våra lärare har skrivit populära kurslitteratur för ”Svenska för utländska studenter” kurser, som används både i Sverige och utomlands. Våra elevers förutsättningar och behov formar vår undervisning och inlärningsmetoder.

Fokus ligger på den kommunikativa delen av språkinlärning, men vi tror också att en bra språkutbildning bör ha sin grund i regler och struktur. Klasserna i Svenska hålls på svenska från dag ett och klasserna på engelska hålls på engelska från dag ett.

Krediter / Diploma
Deltagare som genomför en kurs eller program får ett intyg om närvaro och en akademisk utskrift. Varje kurs av 50 föreläsnings timmar anses motsvara 3 termin poäng i det amerikanska högskolesystemet. Över 200 universitet och högskolor runt om i världen har accepterat våra kurser för kredit.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Vi förstår att varje fall har olika omständigheter. Vi är glada att lyssna.

2 + 12 =

Nästa kursstart


September, 2016

Sista ansökningsdatum: mars 2016