page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se

Swedish Language Examinations, SWEDEX

Swedworks AB är certifierat testcenter för Swedex med tillstånd att hålla tester i både Sverige och i Iran.

Nästa testtillfälle i Iran

For information om kommande testtillfällen besök gärna någon av följande hemsidor:

www.swedex.ir
(persiska)

www.swedex.info
(svenska och engelska)

Om Swedex

Swedex är ett unikt, internationellt gångbart certifikatstest i svenska som främmande språk framtaget av Folkuniversitetet.

Testet kan tas av alla som inte har svenska som modersmål och relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk, Europarådets nivåskala för språkinlärning. Från 2011 kan man ta testet på tre olika nivåer: A2, B1 och B2. Swedex kan tas oberoende av hur man har lärt sig svenska och är erkänt av Svenska institutet.
Swedex testar praktiskt användbara kunskaper inom alla språkliga färdigheter: tala, läsa, höra och skriva. Ett Swedex certifikat är en värdehandling som dokumenterar denna färdighet och öppnar därför för både rättvisare bedömning vid rekrytering och kvalitetssäkring inom många skilda verksamheter. Swedex kan tas både i och utanför Sverige, på över 90 platser i 32 länder.

Swedex tester arrangerades för första gången i Iran i april 2015 och utförs sedan dess av Swedworks AB regelbundet.

Mer information finns på www.swedex.info och www.swedex.ir (på persiska)

Swedex i Iran

Swedex erkändes av den iranska myndigheten ”THE NATIONAL ORGANIZATION FOR EDUCATIONAL TESTING” — NOET — (Persiska: Sazman Sanjeshé Amuzeshé Keshvar) som ansvarar för internationella språktester i Iran.

Testerna kommer att arrangeras av det svenska företaget Swedworks AB som är godkänt testcenter för Swedex. Testerna utförs i samarbete med och under uppsyn av NOETs personal i myndighetens testlokaler.
Webbplatsen swedex.ir är informationskanalen för iranier om Swedex i Iran. Ansvarig utgivare är Swedworks AB.

För mer information om kommande testtillfällen i Iran hänvisas till: