page contents
+46 10 585 0100 info@swedworks.se

Svårt att hitta kompetensen på hemmaplan?

Ni är inte ensamma om det. Sammanlagt 12 526 personer (från icke EES/EU-länder) fick arbetstillstånd under 2016. Motsvarande siffra 2015 var 13 313 tillstånd och 2014 var siffran 12 094. (Källa Migrationsverket)

personer 2016

personer i 2015

personer 2014

Varför arbetskraftsinvandring?

Under de närmaste tio åren kommer den svenskfödda befolkningen i arbetsför ålder att minska med 100,000 personer. ”Utan fler invandrare kommer vi inte att klara välfärden”, skriver Olle Wästberg på Svenska Institutet*. (* Källa: Svenska Dagbladet 2009-12-15). Arbetsförmedlingens rapporter bekräftar bristen på kompetent arbetskraft i Sverige. Störst är bristen inom IT och Teknik sektorn där man uppmanar till utlandsrekrytering i rapporten.

 

Sverige antog en ny lag i december 2008 för att underlätta och attrahera utländsk arbetskraft. För er som arbetsgivare innebär den nya lagstiftningen helt enkelt att ni kan anställa människor från länder utanför EU/ESS på ett enklare sätt. Idag är det arbetsgivaren som avgör behovet av att anställa en person från utlandet och inte Arbetsförmedlingen som gjorde det tidigare. Det finns otaligt många högutbildade och kompetenta personer från länder utanför EU/ESS som är villiga att flytta hit och arbeta i Sverige. Utmaningen ligger dock i att hitta och matcha rätt arbetssökande till rätt arbetsgivare. Swedworks kan assistera er i både rekryteringen, kvalitetssäkringen samt i ansökningsprocessen för arbets- och uppehållstillstånd.

 

Låt oss hjälpa er hitta kompetensen ni behöver. Eller om ni redan har hittat någon från ett land utanför EU som behöver arbetstillstånd låt oss driva hela processen åt er.

Testa vår kunskap!

Mejla eller ring oss för mer info.